Tävlingsregler & bestämmelser

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 1.200 kronor för övernattande lag. Alla deltagare betalar deltagaravgift enligt nedan. Lokala lag samt lag med eget boende betalar 3000 kr i anmälningsavgift.

Deltagarkort
Kostnaden för deltagarkorten är beroende av om ni väljer övernattning från torsdag eller fredag:
Söndag – Tisdag: 900 kr/person
Måndag – Tisdag: 800 kr/person

Deltagarkort för en ledare ingår utan extra kostnad. OBS: Vid anmälan specificerar ni hur många spelare och ledare ni är tillsammans. Med deltagare menas (spelare + ledare). Cup-programmet räknar automatiskt ut er ledarrabatt.

Anmälningsavgiften skall vara betald senast den 15 november. Sista betalningsdag för deltagarkort är den 26 november. Anmälningsavgiften återbetalas fram till och med 15 november.

Hur betalar ni?

Allt betalning skall ske till bankgiro: 129 – 9502. Betalningen måste ske lagvis när det gäller deltagarkorten. Ange lagnamn/anmälningsnummer vid betalning

För betalning från utlandet: IBAN Kontonr SE09 5000 0000 0517 0100 0008. Ange alltid IBAN kontonummer tillsammans med bankens BIC/SWIFT adress ESSESESS.