Tävlingsregler & bestämmelser

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 1.200 kronor för övernattande lag. 2.700 kr för lokala lag och lag med eget boende.

Deltagarkort
Kostnaden för deltagarkorten är beroende av om ni väljer övernattning från torsdag eller fredag:
Söndag – Tisdag: 900 kr/person
Måndag – Tisdag: 800 kr/person

Deltagarkort för en ledare ingår utan extra kostnad för övernattande lag. OBS: Vid anmälan specificerar ni hur många spelare och ledare ni är tillsammans. Med deltagare menas (spelare + ledare). Cup-programmet räknar automatiskt ut er ledarrabatt.

För lokala lag och lag med eget boende finns möjlighet till mat. Priset är 250 kr/person. Då ingår alla måltider utom frukost och måltiderna äts på Västerhöjdsgymnasiet.

Anmälningsavgiften skall vara betald senast den 31 oktober. Sista betalningsdag för deltagarkort är den 22 november. Anmälningsavgiften återbetalas fram till och med 16 november.

Hur betalar ni?

Allt betalning skall ske till bankgiro: 129 – 9502. Betalningen måste ske lagvis när det gäller deltagarkorten. Ange lagnamn/anmälningsnummer vid betalning

För betalning från utlandet: IBAN Kontonr SE09 5000 0000 0517 0100 0008. Ange alltid IBAN kontonummer tillsammans med bankens BIC/SWIFT adress ESSESESS.