Tävlingsregler & bestämmelser

Klassindelning

F15-16 flickor födda 2005 eller senare
F14 flickor födda 2007 eller senare
F13 flickor födda 2008 eller senare
F12 flickor födda 2009 eller senare
P15-16 pojkar födda 2005 eller senare
P14 pojkar födda 2007 eller senare
P13 pojkar födda 2008 eller senare
P12 pojkar födda 2009 eller senare

Disponering av spelare

Förening som deltar med mer än ett lag i samma åldersklass får ej flytta spelare mellan lagen. För övrigt disponerar föreningen spelarna i de olika lagen efter eget godtycke. Det är tillåtet att spela i äldre åldersklasser och flickor får spela med pojkar förutsatt att de har rätt ålder.

Dispenser

Lagen får ha max en spelare som är ett år äldre på planen samtidigt. Fler överåriga får vara med i lagets trupp. Ingen ansökan behövs.

Priser

A-slutspel: Skadevi Cups pokal till segraren och tvåan i varje klass. Medaljer till spelarna i de två främsta lagen i varje klass.
B-slutspel: Skadevi Cups lilla pokal till segrande lag. Medaljer till spelarna i de två främsta lagen i varje klass.
Lag som har fler än 15 st deltagare kan beställa kompletterande medaljer i sekretariatet. Dessa skickas efter cupen och betalas av respektive förening mot postförskott.

Regler

Skadevi Cup spelas efter Svenska Fotbollförbundets regler och bestämmelser för futsal.

Speltid

Samtliga matcher spelas i 2×12 minuter rullande tid.

Spelare / Avbytare

Till varje match får laget bestå av max 12 spelare, varav sju avbytare. Byte av spelare skall tillämpas genom flygande byten. Byten skall ske vid mittlinjen. Inkommande spelare får ej beträda planen innan utgående spelare lämnat planen.
Avbytare skall bära väst.

Utvisning

Spelare som utvisas (oavsett utvisningens art) får inte delta i lagets nästkommande match i turneringen. Det åligger laget att tillse att spelare som utvisats inte deltar i nästkommande match. Utvisning för grov förseelse åtföljs alltid av rapport från domaren till tävlingsjuryn som beslutar om eventuell bestraffning. I Skadevi Cup gäller ej minututvisning.

Ackumulerade frisparkar

Efter tre frisparkar blir det straffspark från 10 meter, d.v.s. fjärde och därefter varje frispark blir straff från 10 meter. Detta gäller endast direkta frisparkar.
Ackumulerade frisparkar nollställd i halvtid.

Gruppspel

Spelas som enkelserie (dubbelserie kan förkomma i specialfall). Ettan och tvåan i varje grupp går till A-slutspel. Trean, fyran och femman går till B-slutspel.
Lagens placering efter gruppspelet bestäms av följande:
1. Antal poäng.
2. Inbördes möte.
3. Målskillnad.
4. Flest gjorda mål.
5. Straffsparkar.
(W.O. = 2-0)

Gruppspel (12 år)

P12 och F12 spelas enligt Svenska Fotbollförbundets bestämmelser utan slutsegrare. I första gruppspelet delas lagen in i fyra- eller femlagsgrupper, placering där avgör vilken grupp laget spelar i under andra gruppspelet. Ettor kommer att möta ettor, tvåor mötet tvåor osv. så långt det är möjligt. Alla lag garanteras fyra matcher och spel under måndag och tisdag. Speltid 2×12 minuter med fem minuters halvtidspaus.

Slutspel (13 år och äldre)

Spelas enligt utslagsmodellen.
Vid oavgjort resultat tillgrips straffsparkstävling enligt SvFF:s bestämmelser.
Varje lag skjuter växelvis 3 straffsparkar vardera med olika spelare.
Är det fortfarande oavgjort fortsätter lagen att skjuta straffar, en straffspark i taget med nya spelare tills avgörande sker. Varje straffspark läggs av olika spelare och alla spelare som är berättigade att delta i straffsparkstävlingen måste lägga en straffspark
innan någon spelare får lägga en andra straffspark. Retur är inte tillåten i straffsparkstävling. Boll som träffar målramen och är på väg från målet räknas som missad liksom vid målvaktsparad.

Utjämning av spelare tillämpas i straffläggning. Om t.ex. ett lag har 9 spelare och det andra 10 ska det senare laget ställa över en spelare i straffläggningen.

Protester

Protest skall lämnas in skriftligt senast 60 minuter efter avslutad match. Protest och protestavgift om 500:- lämnas till sekretariatet. Avgiften återbetalas om protesten bifalles.

Utrustning

Godkända benskydd är obligatoriskt i alla åldersklasser.
P15-16 och F15-16 spelar med bollstorlek 4. P14, F14, P13 och F13 spelar med bollstorlek 3.

Registrering av spelare

Samtliga spelare måste vara registrerade i Fogis för sin förening i futsal.

Tävlingsjury

Tävlingsjuryn består av representanter från tävlingsledningen Skadevi Cup, Skövde Fotbolldomarklubb och arrangörsklubben IFK Skövde Fotboll.
Tävlingsjuryn kan besluta om sanktioner om lag eller dess supportrar ej följer tävlingsbestämmelser eller ordningsregler, eller agerar osportsligt. Lag, vars spelare eller ledare, gör sig skyldig till grovt osportsligt uppträdande, t.ex. rasistiska utlåtande, kommer att uteslutas direkt från cupen.